متن کورش کبیر >ذوالقرنین<

قرآن مجید،کتاب شریف مسلمانان درآیه‌های ۸۳ تا ۹۹ سوره کهف، ذوالقرنین را فردی یکتاپرست، صالح، دادگر و انسان دوست و از بندگان شایسته و برگزیده خداوند نام برده و از او به نیکی یاد می کند.

استاد ابول کلام وایت اله طباطبایی این موضوع را تایید کردنند که ذوالقرنین که در قراندر سوره کهف در ایه های ۸۳ تا ۹۹ امده است منظور همان کورش بزگمرد ایران باستان است که بنیان گذاز سلسله هخوامنشیان است.

کورش کبیر اولین بنیان گذار نخستین وبزرگترین امپراتوری دنیا  نه تنها در قران بلکه در کتاب های مقدس مثل تورات نیز نام او امده و او را یک انسان برگذیده وبلند مرتبه میدانند.

یکتا پرستی راف وانسان دوستی از صفات این بزرگ مرد است که در کتاب مسلمانان امده است.

trugy fh fd tyr tfty uiikg

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
,