متن کهگیلویه و بویر احمد در تابلوی نقاشی ایرانی ها

کهگیلویه و بویر احمد در تابلوی نقاشی ایرانی ها :

شهر کهگیلویه و بویر احمد یکی از استان های کشور ایران است و ۷۰ درصد آن از جنگل های بلوط و رشته کوه های زاگرس ساخته و واقع شده است در عهد باستان محدوده و اطراف شهر کهگیلویه بویر احمد انشان و یا انزان نامیده شده اند که در شمال کهگیلویه بویر احمد و ممسنی بوده اند و پژوهشگران بر این باور اند که مردمان انزان  خود بخش از مردان پارس بوده اند و با هخامنشیان هم نژاد بوده اند و استانی که همانند تابلو های نقاشی زیبا و جالب می مانند و آب و سبزی و جنگل های بلوط و چشم اندازی از هر بیننده را در خود خیره می کنند و سرزمینی که باید به دیدن جنگل بروید چه در فصل بهار و یا تابستان و پاییز و زمستان مواقع بیرون آمدن برگ و یا ریختن برگ ها دیدنی است.

کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌ از دیر باز ترین سرزمین های چهار فصل ایران است و بیشتر در فصل بهار شهرت آن ها افزایش می یابد به دلیل مسافرت های نوروزی به در آمد آن ها ۲ برابر افزایش می یابد و همیشه آرزو دارند تا فصل بهار باشند و در آمد ۲ برابر داشته باشند.

نقاشی های از کهگیلویه و بویر احمد :کهگیلویه و بویر احمد در تابلوی نقاشی ایرانی ها ir3505-2 ir3505-3 ir3505-4 ir3505-5 ir3505-6 ir3505-7 ir3505-8 ir3505-9

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,