متن کشف سوزن ۵۰ هزار ساله:تصورات باستانشناسان را به هم ریخت

این سوزن که جنس آن از استخوان گونه‌ای از پرنده‌هاست سوراخی بسیار کوچک و به اندازه سوراخ سوزن‌های کنونی دارد.

پروفسور میخائیل‌شانکوف گفت: پیدا‌شدن این سوزن بسیاری از پیش‌بینی‌های دیرینه‌شناسان جهان را به هم خواهد زد، زیرا تا به حال تصور بر این بود که بشر فقط در چند هزاره اخیر ابزار‌ساز بوده است.

سوزن

منتشر شده در تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۵
,