متن کشتی گرفتن دختر با کروکودیل

این دختر ۲۴ ساله به خاطر این که از بچگی با کروکودیل سرو کار داشته ترس و واهمه ای از این حیوان ندارد و به راحتی با ان ها کشتی میگیرد بی ان که به او کوچکترین اسیبی برسد

دختر

دختر

tyryhrty

منتشر شده در تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۵
,