متن کردستان زیبا و مردمان عزیز و غیرتی ان

کردستان یکی از استان های کشور عزیز ایران است این استان منابع بسیار مفیدی دارد یکی از منابع مهم این استان مردمان انها هستند که خیلی غیرتمند و غیور هستند.

werewf thtfh gyjgj yuyj oii iilui lkljlj uluilil iuliul lili tfyf ytyuy uiuyt rtet wrfs dfsfs sfsxf sxfss

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,