متن کتاب کوچکی که به یشیم هدیه شد است

کتاب کوچکی که به یشیم هدیه شد است :

یشیم و یا سرنای که چند مدت پیش تولد ۲۵ سالگی اش را به همراه پسرش کرم بورسین در شهر زیبای آتن گذرانده است به خاطر همین او یک کتاب از طرفداران و یا هوادارانش نیز دربافت کرده است و هواداران او با همکاری به (سازمان زندگی و بی سرطانی ) برای یشیم یک کتاب کوچکی خرید و به آن داده است و در این مورد هواداران آن نیز این کتاب را با پیام تزیین شده (این کتاب از طرف هواداران سرنای ساریکایا به همکاری سازمان زندگی بی پروا زندگی تهیه و به آن داده شده است زیرا هر کودکی نیازی دارد و برای خود هم آرزوی های دیگری دارند برای مثال یکی آرزو آن ها پول است و دیگری یک همبازی و … که این ها را در این کتاب برای سرنای و یا یشیم توضیح داده است.نقل از سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,