متن کتاب صوتی جنگ رستم و اسفندیار

کتاب صوتی جنگ رستم و اسفندیار :

رستم و اسفندیار دو تن از دلاوران شاهنامه می باشند که بنا به دلایلی که در داستان گفته شده، رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. از یک سو اسفندیار رویین تن فرزند شاه گشتاسب می باشد و از سوی دیگر رستم پهلوان پهلوانان ایران زمین فرزند زال(دستان) است.  اسفندیار و رستم یلان بی مانند شاهنامه، علیرغم میل باطنی در کنار رود هیرمند به نبرد با یکدیگر می پردازند.

زمان این کتاب صوتی ۴۸ دقیقه می باشد

برای دانلود کتاب اندروید کلیک کنید

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,