متن کتاب خوانی

ترویج کتاب خوانی بین افراد مخصوصا کودکان و نوجوانان به معنای تلاش برای علاقه مند کردن آن ها به مطالعه به عنوان یک برنامه ی روزانه می باشد و یکی از موضوع های مورد بررسی برای کشورهای در حال توسعه است .پژوهش های یونسکو جایگاه مهم کتابخوانی و اهمیت آن را برای توسعه اقتصادی کشورها بیان کرده است .

کتاب خوانی هم در سطح  دولت و جامعه و هم از سوی افراد نیازمند تغییراتی است .اگر از سطح ملی به آن نگاه کنیم نیاز به تالیف و نشر برپایی و تجهیز کتابخانه های عمومی است از سوی دیگر دسترسی به کتاب های مناسب و ارزان برای ایجاد انگیزه کتاب خواندن افراد نیاز است .

خانواده ها نیز نقش موثری در کتاب خواندن افراد دارند باید کتاب خوانی را از خانواده شروع کرد زیرا عادت به مطالعه از دوران کودکی شکل می گیرد و سپس در آموزشگاه و …

اهمیت گسترش کتاب خوانی 

در حال حاضر با دورانی مواجه هستیم که دنیایی از اطلاعات وجود دارد .کودک و نوجوان با حجم زیادی از اطلاعات که به شکل غیر فعال دریافت می کنند رو به رو هستند .برای کودک امروز فضا و امکانات کافی برای استقلال فکری وجود ندارد و امکان آشنایی حسی با طبیعت نیست یا این که کم است .بازی ها بیشتر آماده اند و کودک مانند گذشته هنگام بازی نظم پذیری و سازمان دهی و اداره کردن و اداره شدن از سوی دیگران و مهارت تصمیم گیری و استقلال فکری را نمی آموزد .

کودک امروزی خیلی زود رازها برایش آشکار می شود و حس شگفتی و کنجکاوی او کمتر می شود و راه برای پیشرفتش بسته می شود چون حس کنجکاوی خود را با دانستن همه چیز ارضا شده است .یا این که چون همه چیز به راحتی در اختیار آن ها است نسبت به دانستن بی تفاوت هستند .

تلاش آموزگاران و خانواده ها از مهد کودک تا دبیرستان و انباشت اطلاعات علمی در ذهن آن ها و نقش رایانه و دنیای مجازی از سوی دیگر ارتباط آن ها را با بیرون قطع یا محدود کرده است.

امن ترین پناهگاه برای کودک و نوجوان خواندن کتاب است اگر عشق به مطالعه در کودک پدید نیاید و مطالعه به یک نیاز معنوی او تبدیل نشود ذهن او در جوانی تهی خواهد بود و سادگی و بی تجربگی جوانی راه را برای نفوذ بدی ها باز می کند و گوشه های زشت طبیعت انسان آشکار می شود .

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,