متن کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر

چرا به زبان آوردن هدف و آن چیزی که می خواهیم آن قدر سخت است ؟از خواسته قلبی خود اطمینان نداریم یا فکر می کنیم که لایق آن هدف نیستیم ؟آیا از این می ترسیم که آدم حریصی جلوه کنیم و دیگران به خاطر افکار و رویاهایمان ما را مورد قضاوت قرار دهند ؟اکثر مواقع رویا های خود را به علت قضاوت دیگران محدود می کنیم یا حتی آن را سرکوب می کنیم .

برای این که اتفاقی بیفتد باید رویا پردازی کنیم به عمق افکار خود برویم تا وقتی که به طور کلی فکر می کنیم هیچ اتفاقی نمی افتد فهرستی از خواسته ها و هدف ها ذهن ما را منظم می کند و انرژی های بیرون از ما را برای تحقق خواسته مان هدفمند و راهنمایی می کند .

پارگراف از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

بعضی ها دفتر خاطرات دارند ,بعضی ها افکار خود را روی دستمال ,پشت پاکت های نامه ,تکه کاغذهای بریده شده از یک دفتر یا هر تکه کاغذ که دم دست باشند می نویسند ,نگران نوع کاغذی که استفاده می کنید یا این که باید در یک دفتر بنویسید یا روی یک تکه کاغذ نباشید ,هرنوع کاغذی با هرنوع خودکاری یا مدادی مناسب است .این یک مسابقه نیست که برای قبول شدن در آن مجبور باشید خوانا بنویسید یا از قوانین پیروی کنید می توانید هر طور دوست دارید بنویسید تا از آن نتیجه بگیرید .

زندگی روایتی است که شما هم دستی در نوشتن آن دارید فقط کافی است ایمان داشته باشید .

وقتی به جای تسلیم شدن به راه خود ادامه دهید ناگهان به منبع انرژی می رسید که باز هم می توانید به سمت جلو حرکت کنید .به نوشتن ادامه دهید بهترین چیزها در اغلب مواقع درست بعد از جایی است که فکر می کنید راه حلی ندارید .پیش بروید و به نوشتن ادامه دهید تا زمانی که راهی برایتان گشوده شود .

می توانید سر رشته امور را به دست بگیرید و رویاهای خود را عملی کنید

دکتر هنریت آن کلاو سر در این کتاب توضیح می دهد که گام اول برای رسیدن به اهداف نوشتن آن هاست .

نوشتن حتی کمک می کند که بفهمید چه می خواهید .در این کتاب با آدم های عادی آشنا می شوید که بعد از آوردن آرزوهای خود روی کاغذ معجزات آن را دیده اند توصیه های واقع بینانه و تمرین های آسان توصیه شده در این کتاب قدرت خلاقیت شما را افزایش می دهد با نوشتن آرزوها به سوی موفقیت حرکت می کنید .

در هر موردی که مواجه می شوید و شما را دچار یاس و نا امیدی می کند در مواردی که رویاهای دست نیافتنی در فکر شما ایجاد می شود سعی کنید هر چیزی که در درون شماست بنویسید و تمام افکار و رویاهای خود را بنویسید و سعی نکنید از خود غلط بگیرید یا برای نوشتن خود حتما دفتر یا کاغذ بیاورید و خودتان را در شرایط سخت قرار ندهید مهم موضوع نوشته است و اگر موضوعات با جزئیات باشد بهتر است و چیزی که روی آن می نویسیم مهم نیست و بعد که نوشته تان تکمیل شد می توانید از خود غلط بگیرید .

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,