متن کاریکاتور های عاشقانه و مفهومی

کاریکاتور مطالب سنگینی است که بیان ان برای جوامع سخت میباشد پس ان را به صورت طنز در اورده شده است.

fghfhf

ttrdgdr drgdg fgdrg

rdtgdrtd rgtdrd gdrgrd fdgdfg

gdfgdfg

fdgdfgdfg

jghjgh

yhgyy

yfhfgh

jghngh yjuyhrtt

fdgdfgd

tdfgd

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,