متن چگونه دیر ارضا شویم

زود انزالی یگی از مسایلی است که افراد زیادی مخصوصا در مردان قابل مشاهده میباشد که باعث نا رضایتی طرفین میباشد که مشکلات خانوادگی را به وجود می اورد. از این رو ما به کمک شما شما شتافته و به شما یاری میبخشیم.

یکی از روش های دور انزال شدن روش استارت وترمز میباشد این روش این طور میباشد زمانی که شما به ارگاسم رسیدن رسیدید دقیقا قبل از انزال باید دست از فعالیت برداشته ومدتی از رابطه فاصله گیرد و بعد از مدتی دوباره به فعالیت ادامه دهد اینروش ممکن است در اوایل سخت به نظر بیاید اما کارایی بالایی داد.

روش فشردن در مردان .مردان با فشردن الت تناسلی شهوت را تا حدودی فرو کش میکنند بعد از این روش دو الی سه مرتبه روش قبل را ارایه میدهید به این صورت شما کم کم دور انزال تنر خواهید شد.

 

هیاجانات واسترس یکی از موضوعات باعث زود انزالی میشود که باید قبل از فعالیت ذهن خود را خالی از این مساله ها کرد.a372

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
,