متن چگونه دختران توانمند تربیت کنیم ؟

چگونه دختران توانمند تربیت کنیم ؟ :

برای حمایت از دختران توانمند باید بتوانید با آن ها رابطه های خوبی داشته باشید و برای اینکه ارتباطتان را حفظ کنید.

عزت نفس :

داشتن این ویژگی برای هر انسانی فارغ از جنسیت لازم است، اما برای دختران با توجه به محدودیت ها و کلیشه هایی که در فرهنگ های مختلف وجود دارد، ضروری تر. عزت نفس یک ویژگی کلیدی در موفقیت و توانمندی دختران محسوب می شود؛ هر چه بیشتر، بهتر. دختری که درباره ی خود باور مثبتی دارد، آمادگی بیشتری برای پذیرش فرصت ها و افزایش توانمندی هایش خواهد داشت. اما در نقطه ی مقابل، عزت نفس پایین احساس گناه و کاستی را به او می دهد و مانع می شود

اعتماد به نفس فرزندان خود را جمع کنید :

اعتماد به نفس یعنی اینکه من می توانم به خوبی از پس کاری بر بیایم. رسیدن به این باور ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس فرد و ارزشگذاری روی خودش دارد. اما برای تقویت این جنبه لازم است شرایطی را فراهم کنید که بتواند توانایی هایش را بهبود ببخشد.

پاسخگویی فرزندان خود باشید :

برای حمایت از دخترتان باید بتوانید ارتباط خوبی با او داشته باشید و برای این منظور باید ارتباطتان را حفظ کنید. او را ببینید و بشنوید. سعی کنید مرتب به او بازخورد بدهید؛ او را در جریان مسایل و تصمیم گیری هایتان قرار بدهید؛ بخصوص در مورد چیزهایی که مشخصا به خودش مربوط می شود. بازخورد دادن در اینجا به معنای نصحیت کردن و عیب جویی نیست، همچنانکه تشویق کردن های غیرواقعی، قلابی و افراطی هم کارساز نیست.

فرزند خود را درک کنید :

دختر شما ممکن است انتخاب ها یا علایق متفاوتی داشته باشد و البته این احتمال وجود دارد که در برخی موارد این گزینش ها واقعا عاقلانه نباشد، اما واکنش شما می تواند باعث شود این راه ارتباطی برای همیشه یا تا مدتها بسته بماند و رابطه را دچار آسیب کرده و هر دو طرف از موهبت های ارتباط بی بهره بمانید.

دختران خود را دختر کنید نه دختر خود را پسر نما کنید :

هنوز هم در بسیاری از جوامع مهمترین مشکلی که یک دختر می تواند با آن روبرو باشد؛ جنسیت و دختر بودنش است. جنسیت همیشه موهبت های فراوانی با خود همراه دارد؛ در حالیکه برخورد اشتباه، بررسی نشده و کلیشه ای ما بعنوان والدین ممکن است این موهبت را ناکارآمد سازد. باید تلاش کنید ضمن آگاهی بخشی درباره جنسیتش و دادن اطلاعات لازم بهداشتی در چارچوب سن دخترتان، ارزش های او را نیز تقویت کرده و افق های زندگیش را فراتر از کلیشه ها برایش روشن کنید.

منتشر شده در تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
,