متن *چگونه جذاب دلربا باشیم*

برای اینکه فریبنده و جذاب شوید بایدمیتوانید با حرکات و رفتار خود این کار را انجام دهید مثلا با رقصیدن  میتوان جلوه ی جذابی به خود داد.

شما میتوانید با ایسادن و راه رفتن درست خود را جذاب کنید برای مثال شما هنکام راه رفتن صاف بایستید و کمر خود را صاف نگه دارید وشانه های خود را به سمت عقب نگه دارید ممکن است در چند روز اول برایتان کمی دشوار باشد ولی به مرور زمان برایتان عادی میشود .عضلات صورتتان را رها کنید تا جذابیت خود را نمایان کند .

هنگامی که با دیگران شما برخورد میگنند حس خوشایند خود را به انها انتقال بدهید و این را از طریق چشم میتوان انجام داد.

سعی کنید اگر با کسی برخورد کردید نام او را فراموش نکنید زیرا وقتی که نام او را به یاد داشته باشید او نسبت به شما حس خوبی پیدا میکند و جذب شما میشود.

وقتی در جمعی هستید که در حال غیبت کردن هستند شما هم میتوانید نظر خود را در مورداون مبحث بیان کنید اما نظر مثبت واینگونه نظر بقیه را نسبت به خود جلب کرده اید و انها شما را یک فرد با اعتماد وامین میبینند.

وقتی از رفتار وشخصیت یا هر چیز شخصی خوشتان می اید ان را بیان کنید تا او نیز به شما جذب شود.

بیاد داشته باشید قصد شما خوش حال کردن دیگران است پس از انتقادات انها ناراحت نشوید.

mmmmmmmmmm

منتشر شده در تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۵
,