متن چگونه جذاب باشیم

انگار که بعضی از افراد از بدو تولد محبوب بوده اند یا اینکه خیلی جذاب به نظر میرسند این که کار دشواری نیست شما هم میتوانید با رفتار های پیشنهادی ما مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است خود را به فردی جذاب تبدیل کنید این جذابیت یک امر کاملا همگانی میباشد فقط کافی است ان را روی زندگی خود پیاده کنید.attractive

جذبه داشته باشید البته جذبه اکتسابی است.یک فرد با جذبه هیچ گاه خود را مورد شکستن قرار نمیدهد و مردم اورا باچشمی دیگر میبینند واین یعنی جذابیت.

سکوت گنید شما نباید جواب هر سوالی را بدهید شما با جواب ندادن سوالات بی ربط شخصیت خود را با فرد سوال کننده جدا نموده اید.واین یعنی جذابیت.

اعتماد به نفس داشته باشید شما هیچ چیز از بقیه کم ندارید بر عکس اضافه بر بنا هم دارید بس خود را محدود نکنید و بین مردم خود را کوچک نپندارید.این یعنی جذابیت.

خوش صحبت باشید شما باید یاد بگیرید که مسیر صحبت با دیگران را ادمه داده و جه مشترک پیدا کرده تا راحت صحبت کنید .این یعنی جذابیت.

ارتباط چشمی خود را تقویت کنید شما وقتی با مردم صحبت میکنید باید با انها روابط چشمی برقرار کنید که اوحس کند که برای شما مهم است.

زبان بدن را اجرا کنید یعنی بادیلنگوییج داشته باشید با حرکات بدن متن سخن را برای شنونده واضح تر کنیم.

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
,