متن چه خوب میشد زن زندگیم این ها را بداند

بعضی از مبحث ها است که نمیشود در مورد انها به کسی حتی همسر خود چیزی گفت ولی دوست دارید که همسر شما این ها را بداند برای اینکه خانم ها این راز ها را بدانند ما برای شما جمع اوری کرده ایم ودر قالب مطلب برای خواننده گذاشته ایم.

THYTRYER

انتظارات مردان در زندگی از همسرشان چیست؟
مرا تحسین کن.
می دانم که همیشه با من موافق نیستی و برخی از تصمیم هایم را نمی پسندی، اما همیشه تاکید کن که عاشقم هستی.
سعی کن نیازهای مهم مرا برطرف کنی، مثل نیاز جنسی و صداقت.
مرا همین طور که هستم بپذیر و سعی نکن مرا تغییر دهی.
طوری با من رفتار کن که احساس کنم بی همتا هستم. گاهی مردها مثل پسربچه ها می شوند.
اگر می خواهی با من حرف بزنی، اول از من بپرس که در حال و هوای گفت و گو هستم یا نه. اگر نیستم، اصرار نکن.
ما مردها گاهی به غار خودمان پناه می بریم. کمی به من زمان بده تا از غارم بیرون بیایم؛ آن گاه خودم به سوی تو خواهم آمد.
وقتی گیج و سردرگم هستم به من نگو چه کار باید بکنم. وقتی در این حالت هستم سعی کن به نحوی مرا به مسیر مناسب برگردانی.
هرگز مرا با شوهر دیگران مقایسه نکن.
کارم برایم مهم است و من به آن نیاز دارم. زمانی که از کارم رضایت دارم، درباره چیزهای دیگر نیز احساس خوبی دارم.
درک کن که برای کسب آرامش نیاز دارم تلویزیون تماشا کنم، به خصوص مسابقه فوتبال.
درک کن که خیلی دوست دارم گاهی برای رابطه جنسی پیشقدم شوی.
سعی نکن برای هر کاری که می کنم مرا سوال پیچ کنی و از من توضیح بخواهی. به قضاوتم احترام بگذار.
به پدر و مادرم و خانواده ام احترام بگذار.
زمانی که عصبانی می شوم، سعی کن صبور باشی.
هرگز تصور نکن از قبل درباره هر حرفی که به تو می زنم فکر کرده ام. از این رو، مرا سرزنش نکن چرا حرفی زده ام که تو را عصبانی کرده است.
نزد خانواده خودم و خانواده خودت و دوستانم از من بد گویی نکن.
بیشتر مسایلی که بین من و تو می گذرد، محرمانه است؛ قرار نیست دیگران از آن مطلع باشند.
وقتی با لحن پرتوقع حرف می زنی، چیزی جز این نمی شنوم که به اندازه کافی مفید نبوده ام و در را ضی کردن تو ناکام شده ام.
تا زمانی که به طور مستقیم از تو درخواست توصیه نکرده ام، یعنی خواهان هیچ توصیه ای نیستم. توصیه هایی که در این جور مواقع می کنی باعث می شود احساس کنم می خواهی برای من تعیین تکلیف کنی.
خواهشم از تو این است که هرچه را می خواهی، از من درخواست کن؛ چون به طور غریزی نیازهای تو را به یاد نمی آورم.

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,