متن چهل ستون بنای تاریخی در دوران شاه عباس

چهل ستون بیش از ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد ودر دوره شاه عباس اول ساخته شده است ودر زمان شاه عباس دوم کامل شد.

 

iyjy uiyu urut uui

منتشر شده در تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
,