متن چقدر وقت داریم که دیگران جذب ما شوند

یکی از راه هایی که دیگران را جذب خود کنیم این است که در اولین اشنایی شما زمان خیلی کمی دارید شما باید در ۳۰ ثانیه اول خود را در دل او جا کنید و او جذب شما شود شما در هشت ثانیه اول در ذهن او قرار میگیرد ودر ۲۲ ثانیه بعدی شما میتوانید این ذهنیت را تعقییر یا تکامل دهید در غیر این صورت شما را در ذهن خود ثبت میکند.

این ۳۰ ثانیه اول خیلی در زندگی شما موثر است زیرا شما در ۳۰ ثانیه اول دیدارتان میتوانید حس اطمینان را به طرف مقابل انتقال دهید وبیزینس واینده ی شما را در بر میگیرد.

راه های متفاوتی وجود دارد که در این ۳۰ ثانیه خود و ارزش خود را به طرف مقابل ارایه دهید و این بتگی به خودتان دارد.

jj

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,