متن چرا های ازدواج و طلاق

دلایلی که انسانها از ازدواج کردن فاصله میگیرند :

خود انها در خانواده ای بزرگ شده اندکه رابطه افراد خانواده با هم خوب نبوده است پدر و مادر و فرزندان با هم رابطه ای نسبتا خوبی نداشته اند.

ممکن است شما در کودکی با خواهر یا برادر خود رابطه خوبی نداشته اید.

نارضایتی از جنسیت خود کار و مقام  وتربیت وتربیت پایین.

بیماری بد بینی .تحصیل و تنوع تلبی ودر اخر حرص و زیاده خواهی.

ترس از اشتباه.ترس از طلاق وترس از اشتباه کردن.

چرا زنان و مردان از هم جدا میشوند:

در بیشتر از مواقع فشار اطرافیان موجب ازدواج شده بوده واز پایه اشتباه بوده است.

خیانت و اختلالات شخصیتی بعضی از مواقع باعث ایجاد مساله غیر قابل حل شدن میباشد.

بی اعتمادی بی توجهی به همسر و ندشتن احساس بعضا باعث این مساله میشود.

uu uuj

منتشر شده در تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۵
,