متن پوشیدن کفش پاشنه بلند زنانه توسط پسر ها

این روز ها جوانان کم کم روی به مد هایی اوردند که با هنجار های ایران متغایرت دارد انها برای خود نمایی دست به هر کاری میزنند و کمو پیش دختر ها تیپ پسرانه میزنند والان هم شاهد ان بوده ایم که پسر ها لباس زنانه میپوشند و به خیابان میروند لازم به توزیع زیاد نیست شما در تصویر زیر شاهد تمام این ها هستید.

dfsdfsdsfs

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,