متن پنج عادت روزانه برای موفقیت برای رهبران بزرگ

اشتیاق و میل بیشتر به کار:

شور واشیاق در کار باید به صورت مسری باشد .شما باید اشتیاق را از اصل داشته باشید زیرا با اشتیاق نشان دادن ولی بر خلاف ان عمل کردن این موضوع برعکس میشود ونتیجه معکوس میدهد شما باید اشتیاق را از سر شور انجام دهید تا این موضوع را نیز اعضای تیمتان انجام دهند.

بیشتر لبخند بزنید:

افراد خوش حال خلاق تر هستند وبیشتر میتوانند به اعضای تیمشان روحیه بدهند.لیخند زدن باعث ایجاد از بین بردن استرس میشود و این حس خوش حالی رابه اعضای تتیم میدهد.

بیشتر گوش کنید:

بیشتر به حرف اطرافیان گوش دهید اما نیاز نیست به ان ها عمل کنید شما با گوش دادن به انتقاد مردم ممکن است که مطالب خاصی را از ان دریافت کنید که در ساخت خود به یک رهبرکمک کند.

بیشتر ارتباط برقرار کنید:

هر چه بیشتر با اعضای تیم خود ارتباط قوی تری داشته باشید واز اهداف کاری و شخصی خود که تیم کمک میکند را بیان کنید تا تیم شما احساس تعلق پیدا کنند وبرای انها از اهداف گذاری بگویید تا هدف خود را مشخص کنند.

بیشتر متشکر باشیم:

اعتماد به نفسیکی از نیاز های اولیه ماست .اعتماد به نفس به ما کمک میکند که بهتر و توانا تر بتوانیم کارمان را انجام بدهیم ما بیشتر اوقات برای چیز های بزرگ از هم تشکر میکنیم اما این اعتماد به نفس است که چرخ پیشرفت های بزرگ را به راه انداخته  وپیشرفت را به ارمغان می اورد.

تشویق هزینه ای کم دارد اما میتواند پیشرفت های بزرگی به ارمغان میاورد.yiyi

منتشر شده در تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
,