متن پرخاشگری

یک عده از روان شناسان پرخاشگری را رفتار غریزی می دانند . انسان به گونه ای نا مشخص برای رفتار پرخاشگرانه برنامه ریزی می کنند .

وی ادامه داد :از نظر روان شناسان اجتماعی پرخاشگری یک رفتار اجتماعی است که تحت تاثیر یک الگو بیشترین حمایت پژوهشی ,خطرناک و بی ثبات است .

مهم ترین عامل پرخاشگری ,ناکامی است .به طوری که اگر فرد در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شود احتمال پاسخ پرخاشگرانه ی او افزایش می یابد ,عامل دیگر پرخاشگری محیط زندگی فرد است که می تواند ریشه ی خشونت داشته باشد .

تنبیه های والدین و مربیان عامل دیگر پرخاشگری می شود.افرادی که در دوران کودکی از سوی والدین مورد پرخاشگری قرار گرفته اند رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه بیشتری از خود نشان می دهند .

تشویق رفتارهای پرخاشگرانه نیز حتی می تواند عامل پرخاشگری باشد.تماشای خشونت نیز عامل دیگری پرخاشگری افراد است که با مشاهده ی زیاد برنامه های خشونت آمیز این پرخاشگری افزایش می یابد .

بزرگسالانی که در محیطی پرورش یافته اند که قوانین هماهنگ نبوده این را یاد گرفته اند نافرمانی کرده و در مقابل تغییرات مقاومت کنند .

راهکارهای کنترل خشم 

۱-به دنبال توضیح دیگری بگردید .

۲-حواس خود را به چیز دیگری معطوف کنید .

۳-شوخ طبعی را افزایش دهید .

۴-ببینید چه چیزی خشم شما را افزایش می دهد .

۵-با خودتان گفت و گو کنید .(خودگویی مثبت )

۶-ترک محل و پناه به محل امن

۷-شناسایی مشکل اصلی و اقدام در جهت بهبود به آن

۸-تغییر دادن شیوه صحبت

باورهای منجر به خشم موارد زیر هستند

باید بهترین باشم بعضی وقت ها ما توقع داریم همه دوستمان داشته باشند و هنگامی که دیگران این گونه رفتار نمی کنند از کوره در می رویم در حالی که دیگران هیچ وظیفه ای در قبال دوست داشتن ما ندارند.

کنترل همه چیز باید در دست من باشد همیشه ما توانایی مقابله و چاره جویی برای مشکلات و رویدادها را نداریم و این امر ما را عصبانی می کند باید بپذیریم که حل و فصل امور هیچ گاه از عهده یک نفر ساخته نیست .

باید از دیگران دفاع کنیم بهتر است نقش سازمان یونسکو را برای دیگران بازی نکنید ,کاسه داغ تر از آش شدن یکی از علل خشمگین شدن ماست .

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,