متن واکنش شما در این موقع چه چیزی میتوانست باشد

روزی مردی در حال رفتن به سر کار یک شیشه دارو را دید که سرش بازاست و در کف اشپز خانه قرار گرفته است چون برای رسیدن به محل کارش کمی دور کرده بود سعی کرد که سریع تر برود و به همسر خود گفت که سر شیشه را ببندد تا فرزند کوچک انها که در همان حوالی بازی میکرد از اون دارو نخورد .مرد به سر کار رفت.ولی از انجا که مادر کودک فراموش کرده بود تا سر دارو را ببندد و کودک از دارو خورده بود فورا او را به بیمارستان برد تا درمان شود اما فرزند انها دیگر جانی در بدن نداشت و فوت کرد وقتی مرد با خبر شد و به بیمارستان امد و اون صحنه را دید تنها حرفی که بر زبان اورد و به زن گفت این بود {خیلی دوستت دارم} زن با شنیدن این حرف شوکه شده بود اصلا احتمال این را نداشت .                             ولی در واقع حرکت مرد درست ترین حرفی بود که میتوانست بزند زیرا اگر خودش کمی وقت گذاشته بود و سر شیشه را میبست این اتفاق نمی افتاد پس نباید خود را هم مقصر نداند در صورتی که اونیز مادر کودک بوده و الان نیاز به دلداری و محبت دارد.

اگر همه افراد به این دید به زندگی نگاه کنند و عمل کنند به مساله های کمتری در زندگی برخورد میکنند یا اصلا خودشان به وجود نمی اورند.

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۵
,