متن واکنش احمدی نژاد به قراضی پور

واکنش احمدی نژاد به قراضی پور :

طبق اخبار و یا روزنامه شهروند در صفحه ای طنز خود با اشاره به پاسخ نماینده مجلس و حوادثی که برای احمدی نژاد و بر خورد فیزیکی قراضی پور انجام شده است و با یک خبر نگار این طنز را در روزنامه شهروند منتشر کرده است 🙂

واکنش احمدی نژاد

واکنش احمدی نژاد

منبع : بیتوته

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
,