متن هواپیما های شخصی و لوکس را ببینید

بسیاری از افراد پولدار در دنیا به خاطر تفریح یا کار هواپیما های لوکسی تهیه میکنند که قیمت ان ها ملیارد ها تومان است ما برای شما تصاویری از این هواپیماهای شخصی اورده ایم.

tfhy rtg thfg tg jyjyuj yujgh yjuygh jyujhgyu yhgfc gfty tttgyd

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
,