متن هنر پول در اوردن (زیاده گویی نکنید)

بعضی ها عادتی دارند که مخصوص افراد ساده لوح است آنها نمی توانند اسرار حرفه ای خود را حفظ کنند. و به راحتی درباره آنها با دیگران صحبت می کنند. اگر پود زیادی از یک معامله یا کار جدید بدست آوردند خیلی زود به دیگران می گویند که چگونه آنرا بدست آورده اند. اگر شما هم از این افراد هستید بدانید که یکی از اصول کسب و کار را رعایت نمی کنید. این افراد اغلب اوقات به جای آنکه چیزی بدست آورند ضرر می کنند، چون نمی توانند اسرار کسب و کار خود را حفظ کنند.

بنابراین هیچگاه درباره سود خود، امید ها، انتظارات و اهداف خود با دیگران صحبت نکنید. این اصل درباره نامه هم صدق می کند همچنان که باید در صحبت های خود رازدار باشید. گوته دراین باره سخنی دارد: «هرگز نامه ای را ننویس مگر اینکه نامه قبلی را از بین ببری.» کسانیکه کسب و کاری را اداره می کنند مجبورند نامه های زیادی بنویسند. ولی باید مراقب باشند در نامه های خود چه می نویسند. حتی اگر در حال ضرر کردن هستید بسیار احتیاط کنید و درباره آن با دیگران صحبت نکنید، چون ممکن است اعتبار خود را به خطر بیندازید و هر مدیری می داند که اعتبار یک سازمان چقدر ارزشمند است.

اما علاوه بر اینکه خود باید در رد بدل کردن اطلاعات مراقب باشید باید افرادی را استخدام کنید که رازدار باشند و به افرادی که نمی توانند جلوی زبان خود را بگیرند پست های حساس را واگذار نکنید. رازداری منشی شما بسیار حیاتی است چون او می تواند اطلاعات محرمانه کسب و کار شما را بدون دردسر در اختیار شرکت های رقیب قرار دهد.

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
,