متن همکاری باشاک دیزر با یک پروژه ی خیریه

همکاری باشاک دیزر با یک پروژه ی خیریه

بازیگر ترکیه ای به نام باشاک دیزر همسر رسمی کوزی و یا کیواتچ تاتلیتو است که یکی مشاورین اصلی سریال عشق ممنوع است و او در تاریخ ۲۴ جون ۲۰۱۶ برای برگذاری یک پروژه خیریه در مرکز خرید کانیون در استانبول حضور داشت و باشاک دنیز وظیفه اصلی این پروژه نیکو را که برای کمک به مردم راه انداخته است و به وقف TOG می باشد و آن را بر گذار کرده بود و آن را در این حراج های بسیاری از مدل های معروف و شناخته شده ترکیه در بخش عمده آن لباس های خود را برای کمک به اینن موسسه خیریه TOG به معرض فروش گذاشته اند و باشاک نیز در این پروژه یک روزه به عنوان راهنما و مشاور خرید این لباس ها در TOG حضور داشتند و بازدید کنندگان را راهنمایی می کند و در این حراجی تعداد قابل توجهی از لباس های آهو یائتو بازیگر سریال گوزل در نقش جانان و همچنین تعدادی از طراحی های دنیز مارشان شریم کاری باشاک دیزر نیز هم  موجود است.

منتشر شده در تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۵
,