متن هر روز یک فرصت جدید برای هر فرد است

طبق آمار سازمان سلامت جهان، میانگین عمر کردن افراد در آمریکا،  ۷۹ سال در صورت مرد بودن و ۸۱ سال در صورت زن بودن است.

مشکوک بنظر می آید

خب خانم ها در قهوه هرروزمان چه چیزی میریزند؟

این من را یاد یک داستان جالب از وینستون چرچییل می اندازد.

روزی خانمی عصبی به اسم ننسی استر میگوید

وینستون تو اگر همسر من بودی، چایی ات را سمی میکردم

چرچیل پاسخ داد اگر تو همسر من بودی من حتما آن چایی را میخوردم!

بی ربط بود ولی در عین حال جالب.

خب بیایید میانگین را ۸۰ سال بگیریم

اگر به عنوان مثال در ۲۰ سالگی شروع به کار کرده باشید و تا ۷۰ سالگی ادامه بدهید

این میشود ۵۰ سال که هر سال میشود ۲۶۰ روز کاری،  که میشود ۱۳۰۰۰ صبح روز که میتوانید بیدار شوید و حرکتی انجام بدهید.

نه برای اینکه ناامیدتان کنم ولی اگر شما اکنون ۳۰ سال دارید، پس حدود ۱۰۰۰۰ صبح دیگر برایتان  باقی می ماند.

اگر ۴۰ سالتان باشد، تنها ۷۸۰۰

اگر مثل من ۴۵ سالتان باشد پس حدود ۶۵۰۰ تا باقی مانده است

اگر ۵۰ سالتان باشد تنها ۵۰۰ و اگر الان تقریبا ۶۰ سالتان است، وقت آن است که تکانی به خود بدهید.

برای اینکه کمتر از ۲۶۰۰ تا صبح دیگر پیش رو دارید.

خب امروز چیکار میکنید که روزتان مفید باشد؟

دارید زمان را از دست میدهید

ببینید شما اینجا هستید به خاطر یک علت

یک هدف

شما در یک سفر هستید

در یک ماجراجویی

یک ماموریت ترسناک

میخواهید چه کاری در این رابطه انجام بدهید؟

نگذارید روزهایتان بدون هیچ هدف و فایده ای از دست بروند

هرروز فرصت جدیدی است

هر صبح دارای اهمیت می باشد

باید از روزهایتان استفاده کنید

برای  مفید شدن روز، باید عمل را چاشنی آن کنید

به تعداد روز هایی فکرکنید که بیهوده از دست داده اید.

روزهایی بدون هدف که در آخر تبدیل به یک روز بی حاصل میشود

آن ها روزهای مهم و بزرگی نبوده اند

زیرا در آن روز هیچ اتفاق بزرگ و مهمی رخ نداده است

و حالا آنها از دست رفته اند

تمام شده اند

شما نمیتوانید آنهارا پس بگیرید

آنها برای همیشه از دست رفته اند.

زمان با ارزش است

زمان تمام دارایی شماست، حتی همین الان که نشسته اید، زمان در حال از دست رفتن است.

بازی شروع شده

و شمارش معکوس هم آغاز شده است

صدایش را میشنوید

تیک تیک تیک تیک

اگر بخواهید از زاویه دیگر ببینید

اگر شما ۳۰ سالتان است

شما تا الان ۳۰۰۰ صبح را از دست داده اید

۴۰ سال ، ۵۲۰۰۰ صبح دیگر باقی مانده است

۶۵ سال، نصف روزهایتان ، تقریبا ۶۵۰۰ صبح را از دست داده اید

۵۰ سال ، ۸۰۰۰ صبح دیگر دارید

اگر ۶۰ سالتان باشد تا به حال ۱۴۰۰۰ روز را از دست داده اید.

پس دوباره میپرسم

قرار است برای امروز چکار کنید

و بعد عمل کنید

عمل است که  تفاوت ایجاد کند تا بتوانیم بروی هدف و آرمان و بر روی زندگی هایی که برایمان اهمیت دارد ، اثر بگذاریم.

حرکتی انجام بدهید

همین امروز صبح

حالا چند تا ایده برای شروع

گوشی را بردارید و به یکی از ۵۰ مشتری رویایی تان تماس بگیرید و اگر آن  شخص را وارد سیستمتان کنید و آینده شغل، حرفه، ماموریت و هدفتان را عوض کنید.

تلفن را برداربد و برای مثال با دوست، آشنا یا مربی یا معلم یا همکارتان که از آنها خبر ندارید ولی واقعا برایتان اهمیت دارند، تماس بگیرید.

به آنها بگویید که چقدر برایتان اهمیت دارند

به همسر و فرزند یا دوست نزدیکتان عشق بورزید و آنها را برای مدت زیاد در آغوش بگیرید

بگذارید امروز صبح را به خاطر حرف های زیبایی که در رابطه با احساس خود نسبت به آنها زده اید ، به یاد داشته باشند.

استثناء باشید

امروز، کاری استثنائی انجام دهید

همین امروز، حرکتی مهم

حرکتی انجام دهید که بتواند تا حدودی، هزاران روزی که از دست داده اید را جبران کند.

همین الان شروع کنید

منتشر شده در تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
,