متن نکته هایی که زوج های موفق ان را ارائه میدهند

کلاماتی هستند که میتواند زندگی مشترک را به یک زندگی ایده ال تبدیل کند و خانواده را یک خانوده رویایی کند ما نشانه هایی از انها را برای شما اورده

hgfhf

۱-از کلمات جادویی استفاده کنید مثل دوست دارم.ممنونم ازت.لطف کردید و…

۲-با شریک زندگیتان حرف بزنید بگذارید دغدغه های خودش را بیان کند.

۳-رایطه شما محل امن شماست شما باید در زندگیتان ارامش داشته باشید به جای این که در مواقع سختی به تندی صحبت کنید با ارامش حرف بزنید و حل کنید.

۴-شما صمیمی هستید ایا با همسرتان نزدیکی و صمیمیت قوی دارید این یکی از نشانه های زوج موفق است.

۵-به یکدیگر اطمینان اشته باشید بین زوجین اگر اعتماد وجود نداشته باشد شک وتردید هایی وارد زندگی شما میشود.

hfghf

tghdfg

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,