متن نکات افزایش انرژی و فرو کشی خستگی

شما برای اینکه انرژی خود را از دست ندهید وبتوانید پر انرژی باشید نباید زیاد در معرض گرما قرار گیرید زیرا گرما انرژی زیادی از بدن شما خارج میکند و شما را بیحال میکند و احساس خواب الودگی میکنید.

ورزش کردن و رژیم گرفتن برای افراد چاغ بسار مفید است زیرا وزن زیاد انرژی زیادی از بدن شما خارج میکند .و با رژیم غذایی گرفتن و خوردن غذا های پر انرژی بدن خودتان را سرسار از مواد معدنی کنید.

خود را کسل وافسرده نگه ندارید زیرا با این کار مورد بی انرژی شدن خستگی مبرض به سراغ شما خواهد امد بهتر ان است که این افسردگی را از بین برده یا به پزشک مراجه کنید تا معالجه شوید.

زندگیتان را ساده کنید واز شلختگی خود را رها کنید زیرا شلختگی ذهن شما را مشغول میکند وانرژی شما را از شما میگیرد

fdsrsed

منتشر شده در تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۵
,