متن نفت ایران در راه اروپا

نفت ایران در راه اروپا

پس از ارسال نخستین محموله نفتی ایران و پس از آن ۴ سال به اروپا رسیدن آن و در حال تخیله نفت صادراتی ایران به ساحل اسپانیا این محموله و یا بشکه های نفتی به تعداد ۱ میلیون بشکه نفتی را که تانکر نفتی آن ها {مونته تولدو } و پس از آن به پشت سر گذاری ۱۷ روز سفر دریایی و گشت گذار آن به اروپا و سواحل اسپانیا انتقال داده شده است.و بر اساس آمار ما در ماه فوریه ۲۹ نفتکش و یا تانکر نفت از ایران بارگیری شده و از این ۲۹ محموله تعداد ۳ محموله به سمت اروپا در حال اعزام هستند.موسس سویسی پترو لوجستیکس بر آورد کرده و صادران نفت ایران در ماه فوریه به حدود ۱.۴ میلیون بشکه برسد که ۳۵۰ هزار بشکه در روز بالاتر از متوسط صادرات سال ۲۰۱۵ این کشور است.و در پایان این اخبار قرار داده اند که : پس از اعمال تحریم های نفتی در علیه ایران فعالیت های بین روسیه و عربستان و عراق در اروپا قوی تر شد و ایران در حال تلاش است که بتواند با روسیه و عربستان و عراق تحریم ها را بار دیگر در جایگاه سابق خود نگهدارد و ذر بازار انرژی اروپا را به دسا بیاورد و به مشتریان قدیمی نفت صادر کندو با ادامه این روند ایران خیلی زود به صادرات ۳.۶ میلیون بشکه نفت در روز که در سال ۱۳۹۰ در اختیار داشت باز می گردد و اگر این کار را انجام دهند برای مردم ایران خیلی سود و منفعت دارد ارزانی ها باز آغاز می شود.

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
,