متن نصحیت برادرانه پوریا پور سرخ

نصحیت برادرانه پوریا پور سرخ :

وقتی طرفدار کسی هستیم این معنی رو نمیده که این اجازه رو داریم توی هر مسئله ای از زندگیش دخالت کنیم!
ما وقتی هوادار کسی میشیم فقط و فقط زندگی کاریش بهمون مربوط میشه و به جای اینکه بخوایم تو مسائل خصوصی و شخصی زندگیش دخالت کنیم و سرک بکشیم باید خودمون محافظ این باشیم که کسی دخالت نکنه!
باید خودمون جلوی دیگران رو بگیریم نه اینکه خودمون هم مثل دیگران باعث رنجش هنرمند محبوبمون بشیم!
پس ما به عنوان هوادار فقط زندگی کاریش به ما مربوط میشه و موظفیم حریم شخصیش رو حفظ کنیم!
به عنوان یه هوادار لازم دونستم به وظیفه خودم عمل کنم.

منتشر شده در تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
,