متن نسل بعد دهه شصت.دهه ی هفتادی ها را فراموش نکنید

دهه هفتاد نسی پر از بچه های پر شور و انرزی با تفریحات سالم و بسیار فرزندانی متفکر در حال رشد نه نسلی سوخته نه نسلی بر باد رفته نسلی پر از استعداد و توانایی برای شکوفایی.

دهه هفتادی ها پرچم بالا

gfgfff dffgd dgdr

fgdfg

gdfgfd

dgdg

dsfsfs dfgs dfgds

frdfgd

rg

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۵
,