متن ناگفته های آیت الله از برجام

ناگفته های آیت الله از برجام :

ناگفته های آیت الله از برجام را که در روزنامه آرمان منتشر شده است که می گویند قبل از آمدن روزحانی می دانستم که می آید و تمام مشکلات را حل می کند و یا رهبری که می خواهند مساله حل شود و روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ می آید و روحانی در دور دوم شجاع تر خواهد بود و تمام سیاست های غربی ها را با رساندن در نفت در برابر غذا بوده است و می گوید که عقاید من با آن یکی می باشد و رهبری برای مذاکره با آمریکا با من مشورت کرده است و خاضع کردن عربستان خیلی سخت نمی باشد و زمانی که احمدی نژاد تفاهم نامه با عربستان امضا کرده است و مردم می فهمند که مصلحت و راه راستی آن ها می باشد گفته های آیت الله هاشمی درباره آیت الله روحانی و سخن از برجام.

منبع : روزنامه آرمان و نقل از چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
,