متن موبایلی که خودش خودکار مونتاژ می شود

موبایلی که خودش خودکار مونتاژ می شود :

محقق های دانشگاه و یا دکتران (( ام آی تی )) آمریکا روشی برای ابداع کرده اند که با قرار گرفتن قطعات گوشی همراه در داخل یک محفظه می توان از آن بدون نیاز به نیروی انسانی مونتاژ می شود و در این روش و شیوه محققان و محفظه های که آن ها تعبیه کرده اند و با قرار گرفتن ۶ قطعه سخت افزاری دیگر را برای خود به آن ها اضافه کرده است و در داخل آن با ایجاد نیروی مغناطیسی قطعات را به یک دیگر متصل می نماید و بعد از چند لحظه دو گوشی به سرعت مونتاژ می شود و محقق ها بر این باور اند که روش های برای مونتاژ گوشی ساده است و نکته از آن در سرعت محفظه است که سرعت محفظه در موبایل خیلی بیش از اندازه زیاد است این قطعات سخت افزاری در حال حاضر به گونه ای طراحی شده است و آن را فقط مناسب یک سری اجزای خاص برای مونتاژ شده است.

منتشر شده در تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۵
,