متن منفی باف ها چه کسانی هستند و چگونه رفتار میکند

آدم منفى گرا مى گوید:”من آدم بدشانسى هستم، غیر ممکن است بتوانم این کار را انجام دهم، امروز هم روز بدى است مانند بقیه روزها، زندگى پر از سختى ها و ناملایمات است، جامعه ناامن و پر از خشونت است، من در شغلم هیچ گاه پیشرفت نمى کنم، فرزندانم دیگر قابل کنترل نیستند، نظر مدیرانم نسبت به من منفى است، همکارانم دائم مى خواهند زیر آب مرا بزنند، وضع اقتصادى بد است و هیچ وقت هم خوب نخواهد شد، چرا پولدار نمى شوم؟ و …”

او دست آخر ممکن است به این نتیجه برسد که هیچ کس دوستش ندارد و در جهان جایى برایش وجود ندارد و اصولاً هیچ آینده روشنى در انتظارش نیست.

آدم منفى گرا همیشه منفى حرف مى زند، از هیچ چیز راضى نیست و از همه چیز و همه کس ایراد مى گیرد و قبول نمى کند که خودش مسئول اتفاق هایى است که برایش رخ مى دهد.

این درحالى است که دانشمندان مى گویند که درباره هر چیزى که فکر کنید به حقیقت مى پیوندد. به عبارتى کسى که دائماً منفى فکر مى کند، به فردى شکست خورده و بیمار تبدیل مى شود و نمى تواند از زندگى اش لذت ببرد.فرد منفى گرا همیشه در انتظار شکست و وقوع اتفاق هاى ناگوار است. اگر چنین اندیشه اى درجامعه همه گیر شود، قدرت هر نوع حرکت و ابتکار و پیشرفت از آن گرفته مى شود.

در حالى که جوامعى که فکر مى کنند آینده بهتر از امروز است، براى به دست آوردن بهترین دستاوردها و نتایج در آینده تلاش مى کنند.

آنها به موفقیت هاى بیشترى دست پیدا مى کنند واز زندگى شان بیشتر لذت مى برند.افراد منفى باف معمولاً اعتماد به نفس کمى دارند.

آنها فکر مى کنند که دیگران دوستشان ندارند و تصور مى کنند که نمى توانند بر مشکلاتشان غلبه کنند. این افراد در خانواده هایى بزرگ مى شوند که والدین به اندازه کافى از بچه هایشان حمایت نمى کنند.به این ترتیب درنهایت نمى توانند با والدین، معلمان و همکلاسى ها و همسن و سال هایشان روابط خوبى برقرار کنند و در مقابل آنها دچار حس خود کم بینى مى شوند.این قبیل کودکان وقتى بزرگ مى شوند فکر مى کنند انسان هاى ارزشمندى نیستند، نمى توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و احساس مى کنند که لایق احترام دیگران نیستند و استحقاق پیشرفت را نیز ندارند.

این طرز فکر، احساس هاى آنها را هم درگیر مى کند و در رفتارشان هم خودش را نشان مى دهد و در آنها به عادت تبدیل مى شود. این افراد مدام حرف هاى منفى مى زنند و حرف هاى آنها افرادى که اعتماد به نفس کمترى دارند را تحت تأثیر قرار مى دهد.ما با کودکان و نوجوانان زیادى مواجه مى شویم که گناه نمره هاى بد و رفتارشان را به گردن معلم یا همکلاسى هاى خود مى اندازند و معلمان را سختگیر و همکلاسى ها را حسود معرفى مى کنند.

این بچه ها مسئولیت اتفاق هاى دور و برشان را به عهده نمى گیرند و خود را مقابل معلمان و همکلاسى ها ناتوان احساس مى کنند. همین مانع از این مى شود که خودشان فعالیت کنند وشکست هایشان را جبران کنند. آنها دائماً از خود انتقاد مى کنند و افرادى ترسو و مرددند و زیاد دچار اضطراب مى شوند. احتمال زیادى هم دارد که این افراد افسرده شوند. مطالعات اخیر نشان داده که نظرات و عقاید منفى، موجب ایجاد بیشترین دگرگونى ها در ایده هاى افراد مى شود.

براى مثال، ایده مشتریان نسبت به محصولات و خدمات و کالاهاى موجود در فروشگاه ها، بیشتر تحت تأثیر نظرات اطرافیانشان قرار مى گیرد. نتایج این مطالعات نشان داده است که ایده ها و نظرات دیگران بویژه وقتى منفى هستند، تأثیر بسیار قوى اى بر نظرات اشخاص مى گذارند.

به این ترتیب معاشرت و نشست و برخاست با افراد منفى گرا، روحیه را خراب مى کند و فرد را به سمت بدبینى سوق مى دهد.

کسانى که حرف هاى منفى مى زنند، روحیه خود را به شنونده منتقل مى کنند و افسردگى مخاطب را موجب مى شوند.

{بیایید مثبت فکر کنیم زیرا منفی این چنین است به هیچ چیز انسان کمک نمیکند ولی حالا  دست خود شما است هر طور که دوست دارید عمل کنید و نتیجه بگیرید}

منتشر شده در تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۵
,