متن معرکه گیری های خیابانی در گذشته و حال

معرکه گیری ها از دوران قدیم تا به حال در ایران وجود داشته در دوران گذشته با شیر و خرس و فیل معرکه گیری میکردند الان با مار ها و پاره کردن زنجیر برگزار میشود و طرف داران زیادی دارد.

ujgj ujjjgjjy rgtrs rtgrdgdg rdgdgrd rrtr jyhjhj jgjgj jjjygjyg yyjyj yyyjyjy yjygjy

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,