متن معرفی بهترین ها معروف ترین های عطر

مشخصات

مختصات نام عطر

عطری با رنگ روشن و بویی ملایم و سبک

دارای دو نوع F و M

آبسیشن

با رنگ روشن و بوی سبک ملایم و رو به سردی

مخصوص بانوان

آزارو ویزیت

با رنگ روشن و بوی سبک نیمه شیرین

مشترک

آزارو کروم

با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند و سنگین

مخصوص آقایان

آزارو دیون

با رنگ روشن و بوی کلاسیک و رو به تندی

مخصوص آقایان

آدیداس

با رنگ روشن و بوی ملایم

مخصوص بانوان

آزورا

با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس ۹۰۰

با رنگ زرد تیره مایل به قهوه‌ای و بوی تند مردانه

مخصوص آقایان

آرامیس دیون

با رنگ زرد طلایی و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس طلایی

با رنگ روشن برای دو مدل و بوهای سبک و تیز

دارای دو نوع F و M

اترنیتی

با رنگ روشن و بوهای سبک و رو به شیرینی

دارای دو نوع F و M

اُرگانزا

با رنگ تیره برای هر دو مدل و بوهای تلخ و سنگین

دارای دو نوع F و M

اُپیوم

با رنگ تیره و بوی تند

مخصوص آقایان

اِدِن

با رنگ روشن و بوی سبک و رو به خنکی

مشترک

انیونس

با رنگ روشن و بوی بسیار خنک و سبک

مشترک

اکودیویداف

با رنگ روشن و بوی گرم و نسبتاً سنگین

مشترک

اُپن

با رنگ روشن و بوهایی بسیار نرم و سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

الگانس

با رنگ روشن و بویی بسیار سبک و ملایم

مشترک

اُلترالیتی

با رنگ قرمز برای M و روشن برای F و بوهایی منحصر بفرد

دارای دو نوع F و M

امپراطور

عطرهای خانواده بیژن عموماً عطرهایی تیره رنگ بوده و به غیر از بیژن مایکل جردن بقیه بوهایی رو به تندی و بعضاً تلخ دارند.

شامل بیژن مایکل جردن، بیژن فرست، بیژن بلک، بیژن DNA و بیژن M و F

خانواده بیژن
با رنگ روشن و بوی سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

باربری لندن
با رنگ روشن و بوی ملایم و رو به شیرینی مشترک بوس ۱۶
به رنگ تیره و بوی سنگین و گرم مشترک بولگاری بلک
با رنگ تیره و بویی سنگین و تلخ مخصوص آقایان پورانهوم
با رنگ زرد تیره و بوی تند و مردانه مخصوص آقایان پویزن
با رنگ زرد روشن و بوی محرک مخصوص خانم‌ها پلی بوی
بیرنگ و با عطر گل محمدی مشترک تیروز
رنگ زرد ملایم و بوی سبک و گرم مشترک تامی بوی
رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگین مشترک تامی گرل
رنگ زرد روشن و بویی گرم مشترک تامی تی
با رنگ قرمز و بویی گرم و دلنشین مخصوص آقایان جوپ قرمز
با رنگ سبز درختی و بویی شیرین مشترک جوپ سبز
با رنگ زرد و تیز و بویی سبک و شیرین مخصوص بانوان جوپ زرد
با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگین مشترک جوپ نایت
با رنگ سبز روشن و بویی کلاسیک و گرم مشترک جوپ نایت فلایت
رنگ زرد روشن و بویی سبک و رو به سردی مشترک جادور
با رنگ زرد مایل به قهوه‌ای و بویی گرم و تلخ مخصوص آقایان جاز
با رنگ قرمز روشن و بویی سبک و شیرین مشترک جنیفر لوپز
با رنگ زرد روشن و بویی سبک و گرم مشترک چنل چنس
با رنگ زرد روشن و بویی گرم و شیرین مشترک چنل فایو
با رنگ زرد روشن و بویی گرم و سبک مشترک خلیج
با رنگ سیاه و غلظت بالا و بوی گرم مخصوص آقایان ختن
به رنگ قرمز روشن و بوی گرم و ملایم مشترک دانهیل قرمز
به رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و کلاسیک مشترک دانهیل کلاسیک
به رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگین مخصوص آقایان دانهیل زرد
به رنگ زرد روشن و بویی سبک و خنک مشترک دانهیل دیزایر بولو
به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی گرم و سنگین مشترک دانهیل میکس
به رنگ زرد تیره و بویی سنگین و تلخ مخصوص آقایان داریوش
به رنگ زرد تیره و بویی سبک و شیرین مشترک دان کریستین دیور
به رنگ زرد تیره و بویی سبک و ملایم مشترک دولچی ویتا
به رنگ زرد روشن و بوهایی سبک و گرم دارای دو نوع F و M سیتا
به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی مردانه و سنگین و تلخ مخصوص آقایان سیگار
به رنگ زرد و بویی سبک و ملایم مشترک سویو
با بوهایی سبک و گرم دارای دو نوع F و M سلطان
با رنگ زرد روشن و بویی سبک و شیرین مشترک شبهای پاریس
با رنگ زرد روشن و بویی ملایم و سبک مشترک شبهای مسکو
با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگین مشترک شامپاین
با رنگ زرد روشن و بویی نسبتاً سرد مشترک شالیمار
با رنگ زرد و بوی هلو مشترک فواکه هلو
با رنگ زرد و بوی سیب مشترک فواکه سیب
با رنگ زرد و بوی موز مشترک فواکه موز
با رنگ زرد و بوی نکتار شش میوه مشترک فواکه شش میوه
با رنگ زرد تیره و بوی شیرین و سبک مشترک فلورانس
با رنگ زرد و بویی بسیار شیرین و سبک مخصوص بانوان کالکشن
با رنگ آبی آسمانی و بوی خنک و سبک مخصوص آقایان کولوواتر آبی
با رنگ سبز روشن و بوی خنک و سبک مخصوص بانوان کولوواتر سبز
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنک مشترک کولوواتر زرد
با رنگ زرد روشن و بویی خنک و سبک مشترک کیلینیک هپی
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی شکلاتی مشترک کاپتان بلک
با رنگ زرد روشن و بوی ملایم مشترک کوچی راش
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنک مشترک کنزو وایت
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً شیرین مشترک کنزو لئوپار
با رنگ زرد تیره و بوی سنگین و گرم مشترک کنزو جانگل
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً گرم مشترک کنزو فلاور بای
با رنگ زرد روشن و بوی گرم و سبک مشترک کنزو الفانت
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً خنک مشترک کنزو درختی
با رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگین مخصوص آقایان گودلایف
با رنگ زرد کمرنگ و بوی گل محمدی مشترک گل محمدی
با رنگ زرد تیره یا آبی کمرنگ و بوی یاس مشترک گل یاس
با رنگ زرد تیره و بوی گل مریم مشترک گل مریم
با رنگ زرد تیره و بوی گل سنجد مشترک گل سنجد
با بوی شیرین و رنگ زرد روشن مشترک لاگوست
با بوی گرم و سبک و رنگ زرد و روشن مخصوص آقایان لالیک قوچ
با بوی سبک و نسبتاً گرم و رنگ زرد روشن مخصوص بانوان لالیک لیون
با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند مردانه مخصوص آقایان لومانی
با رنگ زرد روشن و بوی بسیار ملایم و سبک مخصوص بانوان ماه عسل
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگین مشترک مکسی
با رنگ آبی و قرمز و بوی ملایم و سبک مشترک مایکل جکسون
با رنگ زرد روشن و بوی خنک و سبک مشترک نایس
با رنگ تیره و بوهایی نسبتاً تند و رو به تلخی دارای دو نوع F و M ناپلئون
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و لطیف مشترک نارسیس
با رنگ زرد کمرنگ و بوی بسیار ملایم و سبک مشترک نوا
با رنگ تیره و بوی تند و تلخ مخصوص آقایان وان من شو
با رنگ روشن و بوی سبک و گرم مشترک ونزیا
با رنگ زرد روشن و بوی گرم و شیرین مشترک والنتین
با رنگ زرد روشن و بوهایی ملایم و سبک دارای دو نوع F و M هپی
با رنگ زرد تیره و بوهایی سبک و گرم دارای دو نوع F و M هارمونی
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و ملایم مشترک هایر
با رنگ زرد و بوی گرم و سنگین
منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,