متن مساله سایت های همسر یابی

در چند سا ل اخیر سایت های همسر یابی زیادی به وجود امده که قصد انها خوب یا بد مضراتی برای خانه خانواده دارد بیش از ۷۰ درصد مردان در سایت های همسر یابی قصدی به جز ازدواج دارند که این باعث ناهنجاری ها در جامعه میشود .

در خیلی از این سایت های همسر یابی افراد را با موضوعات مختلف مورد تحریک قرار میدهند و به این روش از انها کلاهبرداری میکنند .

از این رو میتوان از سایت های همسر یابی مجاز استفاده کرد تا مساله این چنینی اتفاق نیفتد

ان نکاه سنتی..images

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
,