متن مریم اوزرلی مدل ماهنامه عربی جون ۲۰۱۶ شد

مریم اوزرلی مدل ماهنامه عربی شد

مریم اوزرلی و یا خرم سلطان که در سریال فریحا و سریال خرم سلطان ایفای نقش کرد اکنون مدلینگ پوستر و یا جلد ماهنامه عربی در جون ۲۰۱۶ شد و یا جلد ماهنامه Marir Clanie Arabia در ماه جون ۲۰۱۶ شد و این تصویر در محیط خصوصی در دبی از مریم اوزرلی به صورت ناگهانی گرفته شد و شرایط کار برای او خیلی زیبا و جالب گذشت.

مریم اوزرلی

مریم اوزرلی و یا خرم که مردم بیشتر با این اسم شناخته شده است به عنوان یک مدل در پروژه حضور داشت و در مصاحبه و گفتگو ای که با ایشان شد گفت :{خود را در این جایگاه یعنی مدل نمی بینم و چنین احساسی خوبی ندارم و مانند همه فقط یک انسان معمولی هستم که در زمینه بازیگری می بینم و در ضمن یک مادر خوب هستم و برای این هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم }.من فقط به فکر پول و در آمد نیستم تنها به فکر مشهور شدن و بیکار نبودن و حوصله هایم هست که این کار ها را انجام می دهم.این یک مصاحبه با مریم اوزرلی و یا خرم سلطان است.

منتشر شده در تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
,