متن مراقبت های عمومی از گیاه الوئه ورا

  • det5re
  • گیاه آلوئه‌ورا را می‌توان هم در داخل خانه و هم در فضای باز نگهداری‌ کرد. اما به‌یاد داشته‌ باشید که نور مستقیم آفتاب برگ‌های سبز آلوئه‌ورا را تیره‌رنگ می‌کند. پس آن را درجایی با نور غیرمستقیم قرار‌ دهید.
  • مسلما فضای باز برای رشد گیاهان بهتر‌ است اما از آنجا که بیش از ۹۰% گیاه آلوئه‌ورا از آب تشکیل‌ شده ممکن‌ است با سرد‌شدن هوا، برگ‌های آن دچار سرما‌زدگی بشوند. پس یک‌ فضای مناسب با حرارت متوسط در‌ داخل خانه برای آن فراهم‌ کنید.
  • برای خاک آلوئه‌ورا بهتر است از خاک شنی زهکشی‌شده با ترکیبی‌ از سنگ‌ریزه گرانیتی، ماسه دانه‌درشت و پرلیت مرغوب استفاده‌ کنید
  • گیاه الو ورا از اب کمی برای اب ادن ان نباز است وبرای اب دادن به این گیاه نیاز به مهار خاصی نیست فقط مواقعی که خاک گلدان خشک شده بود به او اب دهید و گلدان را طوری برای ان منافذ باز کرده باشید که از کف گلدان اب اضافی خارج شود.
  • tthf
منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,