متن مراحلی از حرکات نمایشی پارکور کاران

پارکر یک ورزش کاملا سختی اس و بیشتر به فرار خیابانی مشهور است در پارکور افراد قد بلند و لاغر اندام ساده تر به حرکات را انجام میدهند اما افرادی هم هستند که با وزن بالای ۱۰۰ کیلو این ورزش را انجام میدهند و موق هستند بستگی به پشتکار افراد دارد.

gdfdgdg fhffhf gdfgd fhfgd gggdg ggg trdgdr

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,