متن لطیفه های کودکانه

لطیفه های کودکانه :

اتوبوس رانی :

مردی سوار اتوبوس دو طبقه می شود و هر آنچه اصرار می کند که به طبقه بالا برود و نمی رود می سخنی می گوید : یک دفعه پیش سوار شده ام فهمیدم که طبقه بالا خواننده ندارد.

دستور زبان و قوانین کلاس زبان :

معلم : دوستان توجه کنید ! بعضی از حرف ها و کلمه ها با {آن} و {ها} جمع بسته نمی شود.{درس} که می شود {دروس ها} حالت یکی شما مثال بزنید.

یکی دوستان که احمد نام داشت :آقا معلم اجازه !مثل خرس که جمع آن می شود خروس#

پیراهن تنگ :

مریم : مادر من این تیشرت برای ما تنگ شده است و به سختی می توانم نفس بکشم.مادر: تیشرت هیچ مشکلی ندارد دخترم تو سرت را از داخل آستین بیرون آورید.

سیری :

زنی به پسرش می گوید :

پسرم چرا شام را نمی خوری مگه چیزی خورده ای ؟

پسر : نه مادر زمین یخ زده بود زمین را خوردم و چون که هوا هم سرد بود سرما را خورده ام و خلاصه آنقدر حرص خوردم که سیر شدم.

چرت و پرت
دکتر: بیماریش خیلی شدید است. آیا چرت و پرت هم می گوید؟

پرستار: بله، اتفاقاً چند دقیقه پیش از این که شما تشریف بیاورید می گفت: الان عزرائیل می آید.

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
,