متن لباس مردانه در هفته مد در ایتالیا

لباس مردانه در هفته مد در ایتالیا

(Pitti Uomo) باز دوباره در چند روزی که گذشت در ایتالیا برگزار شده است و این شو لباس که دوباره در سال برپا می شود این بار کلکسیون لباس های مردانه خود را به نمایش گذاشته است و طراحان این مجموعه بیشتر تمرکز خود را بر مد خیابانی گذاشته اند و این لباس را خیلی رسمی و با شکوه در اینجا در پست چمدون نمایش داده ایم.
mo25588 mo25589 mo25590 mo25591 mo25592 mo25593 mo25594 mo25595 mo25596 mo25597 mo25598 mo25599 mo25600 mo25601 mo25602 mo25603 mo25604 mo25605 mo25606 mo25607 mo25608

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,