متن لباس محلی کردستان

لباس کردی از لحاظ پوشش و زیبایی و تنوع در سطح فرهنگ مردم دنیا کم نظیر است .

پوشش مردم کرد در فصل و نوع کار و معیشت و مراسم و جشن ها با یکدیگر تفاوت دارد . پوشاک مردان و زنان کرد شامل تن  پوش و سرپوش و پای افزار است .در گدشته بیشتر پارچه ها و پای افزارها نیز توسط بافندگان و دوزندگان محلی بافته می شد .

لباس مردان کرد 

چوخه ,نیم تنه ای پنبه ای یا پشمی است که در ناحیه سقز ,بانه و مریوان به آن کوا می گویند و در سنندج آن را چوخه می نامند .

پانتول ,شلواری گشاد با دم پای تنگ است که رانک نیز نامیده می شود .

ملکی ,نیم بدون یقه است که از پایین  نیم تنه تا بالا به وسیله دکمه بسته می شود .

لفکه سورانی ,پیراهنی با آستین فراخ و بلند و زبانه ای مثلث شکل در انتهای آستین است که آن در حال عادی دور مچ یا بازو می پیچند .

شال ,که به آن پشتون و پشتینه نیز می گویند ,پارچه ای است تقریبا به طول ۳تا۱۰متر که بر روی لباس در ناحیه کمر بسته می شود .

دستار یا کلاغه که به آن دشلمه ,مندلی ,رشتی و سروین (سربند)نیز می گویند .مردان به جای کلاه از آن استفاده می کنند .

فرنجی یا فره جی که ویژه مردان ناحیه اورامانات است و از نمد ساخته و آماده می شود .

کله بال نوعی از نمد پوششی است که چوپانان در مناطق چرای گله در صحرا استفاده می شود .

پوشاک زنان کرد 

جافی, شلواری همانند شلوار مردان است .این شلوار را زنان کرد به ویژه زنان روستایی هنگام کار می پوشند .در سایر مواقع ,زنان شلوار گشاد از جنس حریر به پا می کنند .

کلنجه ,نیم تنه ای است که روی پیراهن بلند می پوشند و رد اورامان آن را سوخمه می نامند و از پارچه زری یا مخمل دوخته می شود .

شال ,از پارچه ای زیبا بر ریو لباس در ناحیه کمر بسته می شود .

کلاو ,یا کلاه که از جنس مقوا و به شکل استوانه ای کوتاه است که آن را با پولک هایی رنگین به صورت بسیار زیبایی تزیین می کنند .

کلکه روسری یا دستاری است که به جای کلاه مورد استفاده زنان قرار می گیرد کلکه دارای رشته ای بلند از ابریشم سیاه و سفید با ملیله دوزی است .

 

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,