متن لباس سنتی استان یزد

اهالی روستاهای یزد هنوز لباس سنتی خود را می پوشند .بانوان شلواری بلند و پیراهنی که تا قوزک پا را می پوشاند ,پوشیده و چارقدی نیز به سر می اندازند .

امروزه زرتشتیان که بیشتر آنان در شهر یزد زندگی می کنند مانند دیگر شهر نشینان تابع پوشاک معمول روز هستند و بیشتر در مراسم رسمی و نیایش از پوشاک سنتی خود استفاده می کنند .لباس سنتی بانوان زرتشتی در یزد در حدود ۵۰سال پیش لباس مردم یک ناحیه خاصی از ایران بوده است که احتمالا مربوط به اصفهان یا خراسان می شده است.آنچه در سفرنامه ها در این مورد آمده است این است که زنان زرتشتی رنگ های متنوعی را می پسندیدند.سرپوش رنگارنگ به سر می گذاشتند پیراهن آبی یا چهار خانه می پوشیدند ,شلوار خال خال به پا می کردند .

مردان زرتشتی قباهای بلند نخی به رنگ قهوه ای به تن می کردند که راه های سفید داشت و دستار سفید یا خاکی رنگ به سر می گذاشتند و عموما ریش می گذاشتند و اکثرا لباس سفید یکدست می پوشیدند و شاید به همین دلیل است که در برخی از کتب سفید جامگان نامیده می شوند.

قبل از دوران پهلوی زرتشتیان به شیوه ای لباس می پوشیدند تا از دیگران متمایز باشند پوشیدن جوراب تا مدت زیادی برای زرتشتیان ممنوع بود انگشتر داشتن و ساعت مچی بستن ممنوع بود .آن ها اجازه نداشتندسوار بر اسب یا چهار پای دیگری بشوند یا به حمام عمومی بروند .

جنس پارچه های مورد استفاده برای زرتشتیان پنبه ای بوده است که توسط خودشان بافته می شد به آن کرباس نیز می گفتند .

لباس بانوان زرتشتی ۵ تکه دارد 

کلاهک (لچک):کلاهک بانوان زرتشتی شباهت زیادی به کلاهک زنان نواحی بندری دارد کلاهک تقریبا پارچه ای سه گوش می باشد و از پارچه های زری ,مخمل یا ابریشم تهیه می شود .دو پیشانی این لچک را که در پشت سر قرار می گیرد به وسیله قیطان به هم متصل می کنند حاشیه جلوی کلاهک را که در جلوی سر و پیشانی قرار می گیرد را به وسیله یراق تزیین می کنند و لبه کلاهک را سنبله دوزی می کنند .سنبله نواری است که از ابریشم بافته می شود .

پیراهن زیر 

این پیراهن از پارچه سفید کتانی و با آستین و کوتاه تهیه می شود یقه آن در جلو نیمگرد است و چاکی دارد که به سدره معروف است .

پیراهن رویی 

تن پوشی است فراخ با آستین های راسته و سر آستین های حاشیه دار و یقه گرد که معمولا چاکی کوتاه از جلو و پشت دارد . دامن پیراهن فراخ است و گاهی پایین و گرداگرد دامن را همچون سرآستین ها حاشیه می دهند .

روسری (مقنی)روسری بانوان زرتشتی پارچه ای رنگی و با نقش و نگار می باشد و مانند بانوان بختیاری روی کلاهک می گذارند.

شلوار ,شلوار بانوان یزدی مانند شلوار بانوان کرد آذربایجان غربی است جز این که ساق های شلوار را از تکه های باریک الوان و نقش دار در کنار یکدیگر قرار داده و می دوزند و سپس به شکل ساقه در می آورند و به این طریق جلوه ویژه به آن می دهند .دمپای شلوار را نیز به وسیله بندی به دور ساق و مچ پا جمع می کنند .

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,