متن قرار داد مربی پرسپولیس فردا منعقد می شود

قرار داد مربی پرسپولیس فردا منعقد می شود :

طبق اخبار های که به دست چمدون رسیده است قرار داد مربی پرسپولیس فردا منعقد می شود و در همین خبر علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس امروز در جلسه ای به مسایل مربوط به آکادمی فوتبال خودش حاضر شده است و ب صحبت های مسوول آکادمی گوش سپرده است و فردا قرار است که مربیان تیم پایه پرسپولیس قرار داد رسمی و معتبر خود را می خواهد فردا منعقد کند.

منتشر شده در تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۵
,