متن قبل از خواستگاری چه چیزی را در نظر بگیریم

ازدواج انسان ها باید در مسیر رشد ان ها باشد و یک مونس برای خود انتخاب کنند یک نفر که قصد بر ازدواج میکند یعنی تصمیم خود را برای زندگی مشترک گرفته است

زندگی مشترک بر پایه ی اعتماد بنا شده است شما باید قبل از ازدواج این بنا را تکمیل کنید تا در ادامه به مشکل برخورد نکنید. شما برای ازدواج مبنای خود را راستگویی بگذارید تا طرف مقابل هم حقیقت را به شما بیان کند زیرا یک قانون است به نام قانون کائنات که کرده ی خودتان به صورتی ببه خودتان باز خواهد کشت.پس اگر حقیقت خویش را بیان نگید او نیز حقیقت خود را پنهان میکند و پایه ی کار شما فریب میشود.پس بیایید با صداقت زندگی زیبا بسازیم.

نکته بعد که خیلی باعث اهمیت بالایی است علاقه بین طرفین میباشد شما باید به طرف مقابل علاقه داشته باید زیرا شما نمیتوانید زندگی خود را به پول و مسکن و هر چیز دیگر عوض کنید.دوست داشتن وعلاقه یکی از موثر ترین پایه های یک زندگی مشترک میباشد زیرا در زندگی مشترک هر نوع بهث و جدالی پیش می اید و ممکن است عصبانیت هایی رخ دهد اگر به هم علاقه نداشته باشند به راحتی این اازدواج به هم میخورد.

توقع بیجا از یکدیگر نداشتته باشید مثلا داشتن پول و ثروت زیاد . خانه .کار پر درامد و غیره….

….زندگیتان پر مهر و محبت….

uiyuty

منتشر شده در تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
,