متن قبل از اینکه خیانت کنید به همسر خود به این ها توجه کنید…

اگر به فکر خیانت کردن یا در حال خیانت کردن هستید این موضوع را بدانید که با خیانت کردن به همسر خود خیلی از مساله ها کم کم به وجود می اید شما باید شروع به دروغ گفتن کنید تا این که همسرتان از موضوع با خبر نشود باید در مورد احساسات دروغ بگویید که موجب صلب اعتماد میشود و اگر مچ شما را بگیرند با شما برخورد نا شایستی میشود از چشم خانواده و دوستان میافتید با این کار همه شما را یک الگوی بد و نا پسند مبینند همه از شما نا امید میشوند .استاندارد و نظم زندگی از دست شما خارج میشود و سالها باید تلاش کنید تا بتوانید طبق روال قبل زندگیتان را به دست بگیرید.در صورتی که زندگی مشترک را از دست نداده باشید این را بدانید که مرغ همسایه غاز نیست شما بین خودتان و دیگران فرق گذاشته اید که اصلا چنین چیزی نیست.اصلا شما با خود این فکر را کرده اید که ایا اگر کسی با شما این کار را بکند چه حسی دارید نسبت به خود و او.بعد ها از کرده های خود پشیمان شده و باعث ناراحتی برای خودتان میشود.

بیاد داشته باشید چیزی که از دست میرود بیشتر از چیزی است که بدست میاید.

YUFHJUF

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,