متن فواید روابط جنسی در زمان بارداری

سوالی که هنگام بارداری زنان را سردر گم کرده است که ایا هنگام بارداری روابط جنسی باعث بیماری نمیشود.

روابط جنسی دردوران بار داری موردی ندارد ولی در مواردی که پزشک منع کرده است نباید نزدیکی کرد .

در دوران بارداری باید هنگام رابطه به ارامی اعمال کرد که به جنین اسیبی نرساند .

رابطه جنسی باعث خلق وخوی خوب میشود:

گاهی اوقات در دوران بارداری روی خلخ وخوی ماردران تاثیر میگذارد که با ارتباط از طریق رابطه جنسی میتوان ان را برطرف کرد چون در هنگام ارگاسم ماده ای از بدن خارج میشود که باعث افزایش میل خوشی میشود که این روند به رشد وسلامت کودک نیز تاثیر دارد .

رابطه جنسی باعث بهتر خوابیدن میشود :

در سه ماه اول بارداری در مادران تکرر ادرار وجود دارد که باعث این میشود که نگذارد مادر بخوابد ولی با ارتباط جنسی و رسیدن به ارگاسم پرولاکتین ترشح می‌شود که به احساس آرامش و خواب آلودگی مادر کمک می‌کند و باعث می‌شود مادر صبح را با انرژی شروع کند.

ali12

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
,