متن فلسفه ی مهریه چیست و برای چه از ان پیروی میکنیم؟

rgrdgt

وقتی دختر و پسر برای ازدواج با هم تصمیم میگیرند بزرگتر ها جمع میشوند و یک سری از مسائل را مود برسی قرار میدهند که از جمله مهم ترین ان ها مبحث مهریه است در بحث مهریه خانواده ها طبق رسومات به وجود امد و کم کم تعداد سکه ها و ارقام مهریه را بالا برده اند برای داماد مشکلاتی را به وجود خواهند اورد زیرا خانواده ها به این باورند که کی مهریه را داده کی گرفته در واقع اینطور نیست خیلی ها مهریه را پرداخت ودریافت کردند . اصل واساس مهریه این بوده است که داماد برای اسباط علاقه خود به عروس تعدادی سکه را مهر ان میکرده و ان را پرداخت میکرده است ولی در حال حاضر مهریه هایی که مورد برسی و به عمل میاید این را نشان میدهد که داماد تا سی سال اینده عمر خود هم نمیتواند این مبلغ را پرداخت کند .در واقع درست این است که ازدواج را طی یک معقوله اعتماد بنا کنید که بنا به اعتماد کردن نخواهد مهریه وشروط بالا را تعیین کرد .

ازدواج را برای جوانان ترسناک نکنید {مجله اینترنتی چمدون}

منتشر شده در تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
,